Search
Close this search box.
8 الی 17 - پنجشنبه تعطیل
تهران
شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد
Email
info@ameretatco.com
تماس با ما
22894201 21 98+

تیم ما

تیم مدیریت

حمید رضا مرادی

amertat-2
مدیر عامل

مدیر عامل شرکت دارویی امرتات شیمی

سید فرید شتاب بوشهری

amertat-3
رئیس هیئت مدیره

مدیر R & D شزکت دارویی امرتات شیمی

دکتر بابک فتاحی

amertat-1
هیئت مدیره

مشاور بخش GMP

دکتر سید وحید شتاب بوشهری

Drbooshehri-1
مشاور شرکت

مشاور شرکت دارویی امرتات شیمی

امرتات شیمی

t3-275x367-1.jpg
مدیر تولید

مدیر تولید شرکت دارویی امرتات شیمی

امرتات شیمی مدیر فنی

t2-275x367-1.jpg
مدیر فنی

مدیر فنی شرکت دارویی امرتات شیمی

شادی کاظمی

Kazemi-1
کارشناس فروش

کارشناس فروش شرکت امرتات شیمی

خدیجه فرخزاد

farokhzad
کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری شرکت امرتات شیمی

ما روی برندها، محصولات

و کیفیت تمرکز می کنیم

 تا به امروز بیش از 300 واحد شامل شرکت های داروسازی، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها, دانشگاه ها و غیره، مصرف کننده محصولات این شرکت می باشند

ما روی برندها، محصولات

و کیفیت تمرکز می کنیم

 تا به امروز بیش از 300 واحد شامل شرکت های داروسازی، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها, دانشگاه ها و غیره، مصرف کننده محصولات این شرکت می باشند

و کیفیت تمرکز می کنیم