8 الی 17 - پنجشنبه تعطیل
تهران
شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد
Email
info@ameretatco.com
تماس با ما
22894201 21 98+

Picture Gallery of Ameretat Shimi Pharmaceutical Company

شرکت دارویی امرتات شیمی

Ameretat Shimi Pharmaceutical Company

Manufacturer of chromatographic solvents and Karl Fischer solutions

Product analysis according to the latest standard methods

Production of active pharmaceutical ingredients (API)
Contact us