8 الی 17 - پنجشنبه تعطیل
تهران خیابان شریعتی
روبروی حسینیه ارشاد – پلاک 56
ارسال ایمیل
info@ameretatco.com
تماس با ما
22894201 021 98+

پروژه تولید تتراهیدروفوران

تتراهیدروفوران یک ترکیب شیمیائی با ساختار ویژه است به نام تترامتیلن اکساید و اکسالان و نام اختصاری THF  نیز شناخته میشود.بعنوان حلال قطبی استفاده میشود شمار زیادی از ترکیبات قطبی و غیر قطبی را در خودش حل میکند.و در دسته اترهای حلقوی قرار دارند.این ترکیب شیمیایی در حقیقت؛ یک ترکیب آلی هتروسیکل است که از 5 اتم کربن و یک اکسیژن به صورت حلقوی تشکیل شده است